keien
naar startpagina

Alle soorten steentjes horen
erbij hier in onze Maaskei!

Dorpsschooltje

We zijn een klein dorpsschooltje waar van elke leeftijdsgroep één klasje is, behalve de 2,5 en 3- jarigen, die zitten samen in de eerste kleuterklas. Voor de kleuters is er een grote speelplaats waar dagelijks volop gefietst kan worden en er is ook een speeltuintje op het gras. De lagere school heeft een grote, groene speelplaats waar kampen gebouwd kunnen worden in de bosjes, waar gevoetbald en geravot kan worden.

Eerlijke en open communicatie

Onze leerkrachten praten met leerlingen en met ouders! Dat vinden we heel belangrijk om het groeiproces van elk kind te bewaken. Ook anderen die betrokken zijn bij de opvoeding van uw kind, zoals logopedisten, kinesisten, ondersteuners, het VCLB kunnen rekenen op ons.

Maatwerk

Op onze school krijgt elk kind zorg op maat. Gaat het wat moeilijker, dan worden de inhouden aangepast, lukt het al goed, dan wordt er meer uitdaging geboden. Daarvoor wordt er in alle klassen regelmatig gewerkt in groepjes, elk kind op een eigen spoor. We doen aan hoekenwerk, contractwerk waarbij we steeds kunnen rekenen op hulp van vele vrijwilligers: ouders, grootouders, mensen uit de buurt….

Aandacht

Leerstof én leerlingen krijgen hier de nodige aandacht. We maken er werk van dat iedereen hier zichzelf kan zijn. Ook de vele vrijwilligers, ouders, grootouders,ons oudercomité, de hulp van onze wijkagent,… worden hier erg gewaardeerd.

Aandacht

Naast aandacht voor de leerstof, is er ook aandacht voor verkeersveiligheid: jaarlijks doen we mee aan de verkeersweek waar verschillende klassen meedoen voor het behalen van een diploma. In de winter stimuleren we de kinderen om een fluohesje en helm te dragen door deel te nemen aan de flitscampagne. Alle klassen verkennen de schoolomgeving met hulp van onze wijkagent om zo verkeersvaardig op straat te kunnen gaan. Kleine verplaatsingen worden door de oudere leerlingen voornamelijk gedaan met de fiets, wat dan weer aansluit bij onze visie op gezondheid: zoveel mogelijk bewegen! Daarvoor lopen we ook wekelijks met de kinderen van de lagere school en houden we op dinsdag wieltjesdag. Dorst wordt op onze school enkel nog met water gelest. We stimuleren het eten van fruit: op dinsdag is het fruitdag en brengen alle kinderen een stuk fruit mee naar school.

In een sterk uitgewerkt leesbeleid proberen we lezen en leesplezier hand in hand te laten gaan: we bezoeken maandelijks de bibliotheek, we hebben de ‘leesbel’ zodat de hele school leest, we gaan naar auteurslezingen, de voorleesweek, jeugdboekenweek, gedichtendag, oudere leerlingen lezen voor voor de kleinsten,…

Met een ondersteunende ICT-juf willen we de kinderen ook wegwijs maken in de digitale wereld waarin we vandaag leven.

Samenwerking

School maak je allemaal samen: samen leren, samen spelen, samen werken,..

Onze jaarlijkse speelbosdag, hoekenwerk, 3-daagse uitstap (bos- en zeeklas) met de derde graad, spelnamiddagen en ons adoptiekind ‘Leidy’ uit Guatemala zijn allemaal voorbeelden van hoe we de kinderen bewust willen maken van het belang van “samen” zijn.

Krachtig

Een krachtig en dynamisch leerkrachtenteam geeft het beste van zichzelf om elk kind in zijn eigen kracht te helpen ontwikkelen! In onze school creëren we een krachtige leeromgeving waarin het lerende kind centraal staat.

Eigen identiteit

Elk kind is uniek, iedereen heeft zijn eigenheid. Dat respecteren we… In onze school mag je groeien naar eigen mogelijkheden en op eigen tempo. We hebben ook respect voor de eigenheid van anderen; hoe verschillend we ook zijn: iedereen is hier welkom en van iedereen verwachten we respect. We willen dat iedereen zich in onze school geborgen en gewaardeerd voelt.

Iedereen

is welkom op onze school! Als gemeentelijke school bieden we verschillende godsdiensten aan: de katholieke, islamitische en protestantse godsdienst. Bovendien is er ook de keuze voor niet-confessionele zedenleer.

Iedereen kan hier zijn eigen talent ontwikkelen: hou je van sporten en bewegen? Dan zijn er de vele tornooien om je in uit te leven: netbal-, trefbal-, voetbaltornooi,… Ook op de sportdagen voor kleuters en lagere school kan je naar hartelust bewegen.

Op het schoolfeest en vrij podium krijgt iedereen zijn kans om te schitteren met eigen talenten.

Iedereen mag hier zijn steentje bijdragen in de Maaskei… kortom:

“Samen zijn we een kei-toffe school!”