keien
naar startpagina

Ons oudercomité

In onze school is reeds jaren een oudercomité actief.

Wie zetelt er in het oudercomité?

Iedere ouder die één of meerdere kinderen in onze school heeft, kan lid worden van het oudercomité. Interesse? Graag ’n seintje aan de directeur of aan het oudercomité zelf (oudercomite.demaaskei@gmail.com)

Voorzitter: Raf Janssen
Penningmeester: Lynn Peerboom
Secretaris : Sven Janssen

Wat doet het oudercomité?

Zij komen maandelijks samen om een dialoog tot stand te brengen tussen de ouders, de directeur en het onderwijzend personeel.

Tijdens de vergaderingen komen volgende vaste rubrieken aan bod:

  • De planning en organisatie van activiteiten:
    • samenstellen schoolkalender
    • logistieke ondersteuning bieden bij meerdere schoolse activiteiten (schoolfeest, graduation party,..)
  • Dialoog tussen ouders en school:
    Indien de ouders of leerlingen goede voorstellen hebben om de schoolwerking en alles daaromheen te verbeteren, dan kan dit ook via het oudercomité met de directie besproken worden.